Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Zadzwoń na naszą infolinię: Nasza infolinia: 61 84 20 330

Gwarancja i serwis

GWARANCJA NA MASZYNY JUNO BY JANOME

Wszystkie maszyny, które Ci proponujemy są objęte gwarancją, która obowiązuje na terenie Polski. Do zakupionej maszyny otrzymasz kartę gwarancyjną upoważniającą do skorzystania z bezpłatnej usługi gwarancyjnej.

Na maszyny do szycia Juno by Janome udzielana jest gwarancja na 3 lata. Gwarancja obejmuje urządzenia użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, na zasadach i warunkach określonych w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej. Szczegółowe warunki gwarancji zostały opisane w karcie gwarancyjnej, która jest dostarczana wraz z zakupionym produktem. Przysługuje Państwu prawo do skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w punktach serwisowych wskazanych przez gwaranta lub prawo złożenia sprzedającemu reklamacji z tytułu rękojmi (podstawą prawną są tutaj przepisy kodeksu cywilnego).

SERWIS MASZYN JUNO BY JANOME

Centralny serwis maszyn Juno by Janome znajduje się w Skórzewie pod Poznaniem. Seris obsługuje wszystkie zgłoszenia z Polski. Serwis realizowany jest wysyłkowo. Po otrzymaniu zgłoszenia Serwis zajmuje się formalnościami - zleca odebranie przesyłki spod wskazanego adresu. Po stronie Użytkownika jest przygotowanie maszyny do bezpiecznego transportu. Kurier odbierze maszynę spod wskazanego adresu. Następnie, po usunięciu usterki, maszyna w ten sam sposób wróci do domu.

W przypadku stwierdzenia usterki w maszynie w okresie gwarancyjnym należy postępować zgodnie z informacjami w karcie gwarancyjnej, czyli zgłosić usterkę telefonicznie lub przez internetowy formularz zgłoszeniowy.

SprawnaMaszyna.pl - serwis gwarancyjny maszyn Juno by Janome
tel. 61 86 38 735 (poniedziałek - piątek 10:00 - 16:00),
e-mail: serwis@sprawnamaszyna.pl
Internetowy system zgłoszeń: www.sprawnamaszyna.pl